1997/1998

Edvard Grieg in National and International Cultural Life

Humanities

Principal investigators

Finn Benestad

Professor
University of Oslo (UiO)
Year at CAS

Abstract

Det er tre norske kunstnere som fremfor noen andre har satt Norges navn opp på det kulturelle verdenskart: Henrik Ibsen, Edvard Grieg og Edvard Munch.
I norsk musikkforskning har Grieg og hans musikk stått sentralt. Etter ca. 30 års arbeid er nå Edvard Griegs samlede verker (Edvard Grieg Gesamtausgabe) utkommet i 20 bind på verdensforlaget C. F. Peters Musikverlag, Frankfurt / Leipzig / London / New York.
Videre kan nevnes den store biografien om Grieg (1980), forfattet av Finn Benestad og Dag Schjelderup-Ebbe, oversatt til engelsk, russisk og tysk. Griegs brever er under utgivelse, og det meste vil foreligge trykt i løpet av 1997.
Av annen forskning innenfor prosjektområdet må nevnes en fem binds utgave av Halfdan Kjerulfs samlede verker utgitt av Nils Grinde, og videre en rekke monografier: Johan Svendsen, Rikard Nordraak, Christian Sinding (dr.avh.), Johannes Haarklou (dr.avh.), Johan Halvorsen (dr.avh. under arbeid), Carl Arnold og Ole Bull. Det finnes likeledes flere arbeider som omhandler norsk musikkliv i den aktuelle perioden.

Etter vår mening er tiden nå inne for å se Grieg og hans innsats i et større nasjonalt og internasjonalt perspektiv. En viktig del av prosjektet vil omfatte stilstudier av Griegs musikk i relasjon til samtidige europeiske komponister. Det vil videre bli fokusert på forutsetningene i norsk og europeisk kultur for Griegs virke og på hans betydning i samtid og nærmeste ettertid. Grieg var i høyeste grad med på å skape en norsk identitet og var et viktig ledd i forrige århundres nasjonsbygging.

Fellows

Rune Johan Andersen

University of Oslo (UiO)
Year at CAS
profile image illustration

Hella Brock

Professor
Year at CAS

Camilla Haugen Cai

Professor Em.
Kenyon College
Year at CAS
profile image illustration

Lionel Kenneth Carley

Dr.
Year at CAS

Patrick Karl Roman Dinslage

Professor
Berlin University of the Arts
Year at CAS
profile image illustration

Joachim Dorfmüller

Professor
University of Münster
Year at CAS
profile image illustration

Peer Findeisen

Dr.
Year at CAS
profile image illustration

Beryl Foster

Year at CAS
profile image illustration

Nils Grinde

Professor
University of Oslo (UiO)
Year at CAS

Kirsti Grinde

Librarian
University of Oslo (UiO)
Year at CAS
profile image illustration

William Hagen Halverson

Professor
Year at CAS

Harald Herresthal

Professor
Norwegian Academy of Music
Year at CAS
profile image illustration

Ekkehard Kreft

Professor
University of Münster
Year at CAS
profile image illustration

Friedhelm Gustav-Adolf Krummacher

Professor
University of Kiel
Year at CAS
profile image illustration

Nikolai Mokhov

Professor
Petrozavodsk State University
Year at CAS
profile image illustration

Dag Schjelderup-Ebbe

Professor Em.
University of Oslo (UiO)
Year at CAS
profile image illustration

Heinrich W. Schwab

Professor
University of Copenhagen
Year at CAS

Arvid Vollsnes

Professor
University of Oslo (UiO)
Year at CAS