Er du vår nye kollega?

CAS har lyst ut to ledige stillinger, en fast og ett engasjement, innenfor kommunikasjon og prosjektoppfølging.

 

Er du en dyktig formidler med interesse for forskning?

  • En fast stilling som rådgiver i senterets administrasjon er nå ledig.
  • I tillegg lyser vi ut et midlertidig engasjement som rådgiver, for snarlig tiltredelse og med varighet ut året. Det midlertidige engasjementet er opprettet i forbindelse med senterets 30-årsjubileum høsten 2022.

Våre to nye rådgivere vil bli del av vår lille, men effektive administrative stab som tilrettelegger for de internasjonale forskningsgruppene som holder til ved senteret.

Hovedarbeidsoppgavene i begge disse stillingene er knyttet til kommunikasjon, formidling og prosjektkoordinering. Vi ønsker å styrke kommunikasjonsarbeidet vårt og gjøre senterets forskning mer synlig.

  • Rådgiveren som ansettes i den faste stillingen vil også bli vår koordinator for senterets satsing på yngre forskere, Young CAS Fellow-programmet.
  • Rådgiveren som ansettes i engasjementet vil få hovedansvar for koordinering av aktiviteter knyttet til jubileumsåret.

 

Se mer informasjon om stillingene i utlysningen her.

 

 

Published 18 January 2022, 12:00 | Last edited 18 January 2022, 2:31