CAS event

Energi og en verden i forandring: Senter for grunnforskning (CAS) på Forskningsdagene 2023

Forskningsdagene 2023

Norge og verden befinner seg i en eskalerende klima- og naturkrise. Vi må endre måten vi produserer, distribuerer og bruker energi på. I tillegg er Europa rammet av en grusom krig, hvor energi blir brukt som våpen. Sikker tilgang til energi har blitt et stort og viktig tema.

Forskningsdagene 2023 gir en unik mulighet til å dykke ned i de mest presserende spørsmålene rundt energiproduksjon og klimaendringer. Senter for grunnforskning (CAS) har invitert 3 forskere fra ulike fagfelt som vil utforske hvordan forskning kan bidra til å takle fremtidens energi- og klimautfordringer.

Bjørn H. Samset er fysiker og klimaforsker ved CICERO Senter for klimaforskning. Han har utgitt flere bøker, blant annet Lys (2018) og den Bragepris-nominerte 2070 - Alt du lurer på om klimakrisen, og hvordan vi kan komme oss forbi den (2021). Samset leder for tiden forskningsprosjektet Heterogeneous Climate Forcing Linking Regional Perturbations to Climate Implications Across Multiple Scales (HETCLIF) på CAS.

Sunniva Rose har PhD i kjerne- og energifysikk ved Universitetet i Oslo hvor hun har forsket på bruk av thorium i kjernekraftverk. I 2020 utgav hun boka Vi er stjernestøv - kjernefysikk for folk flest. I 2022 ble hun, som en av fire, ansatt som kommunikasjonsdirektør i det nyoppstartede selskapet Norsk Kjernekraft.

Thomas Bondo Pedersen er professor I teoretisk kjemi ved Universitetet i Oslo, og senterleder ved Hylleraas-senteret. I 2021/2022 ledet han CAS-prosjektet Attosecond Quantum Dynamics Beyond the Born-Oppenheimer Approximation (AttoDyn).

 

Arrangementet vil foregå på norsk. Gratis inngang. 

 

(The event will be in Norwegian)